توضیحات

📣پارافین جامد حمید
✅مخصوص پاتولوژی

شرکت تعاونی زیست راه دانش

کارشناس فروش 09107603266
کارشناس پشتیبانی 02177825378
سایت شرکت
http://www.zistrad.ir
لینک اینستاگرام
http://instagr.am/microscope_zistradkaka
با احترام دکتر کاکا