متنوع ترین نمایشگاه و فروشگاه دائمی میکروسکوپ شامل:
✅ انواع میکروسکوپ های لبومد، نیکون، الیمپوس، زایس، لایتس، موتیک، میکروس و چینی در انواع بیولوژی، اینورت کشت سلول و متالورژی، فلورسنت آپ رایت و اینورت, استریو میکروسکوپ یا لوپ، لوپ مانیتور، میکروسکوپهای دانشجویی و دانش آموزی و …..

عنوان

بازگشت به بالا