خدمات

خدمات جانبی ارائه شده توسط کادر فنی و علمی شرکت زیست راه دانش :

 

مشاوره در زمینه طراحی و برنامه نویسی الکترونیک

مشاوره در زمینه طراحی مکانیکی و صنعتی

مشاوره در زمینه پردازش بافت

مشاوره در زمینه تصویر برداری میکروسکوپی

مشاوره در زمینه طراحی سیستم های پمپ میکروفلوئیدیک

خدمات پرینت سه بعدی