دعوت به همکاری

1-از کلیه نخبگان وظیفه برای انجام پروژه های پیشنهادی این شرکت بابت انجام خدمت سربازی خود دعوت به همکاری می شود.

 

2- از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت میشود تا نمونه هایی از کارهای انجام شده توسط محصولات این شرکت را به آدرس ایمیل شرکت  ارسال نمایند. نمونه ها میتواند عکسهای تهیه شده توسط موبایل آداپتور، دوربیهای 2 و 5 مگا پیکسل، نرم افزار هیستولب و یا فیلم از نحوه عملکرد سرنگ پمپ ها باشد.