تاریخچه اولین میکروسکوپ

با توجه به اینکه میکروسکوپ یکی از پایه‌های علمی و فناوری مدرن است، توسعه آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله مصور، به بررسی توسعه میکروسکوپ از ابتدای اختراع آن تا به امروز می‌پردازیم. اختراع میکروسکوپ اپتیکال در سال 1609 میلادی توسط هانز لیپرشت به دنیای علم معرفی شد. این نوع میکروسکوپ از