وسایل مورد نیاز برای تمیز کردن لنز چشمی میکروسکوپ:
✓ شیشه پاک کن
✓ دو عدد سوآب پنبه ای
فیلم آموزشی تمیز کردن لنز چشمی میکروسکوپ به زودی
کانال ایتا و اینستاگرام بارگذاری میشود.
پاسخگوی شما هستیم. 09332582870

با نظارت آقای دکتر کاکا